گروه آموزشی جامعه شناسی

ابراهیم اخلاصی

سمت: معاون پژوهشکده تحول در علوم انسانی و مدیر گروه پژوهشی پایش، نظارت و ارزشیابی برنامه های تحول علوم انسانی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیابراهیم اخلاصی

تلفن: داخلی ۲۷۵

ابراهیم اخلاصی

مهدی اصلان زاده

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمهدی اصلان زاده

تلفن: داخلی ۲۰۴

مهدی اصلان زاده

مهدی امیدی

رتبه علمی: استادیار

تلفن: داخلی ۲۰۳

مهدی امیدی

محمد امیرپناهی

سمت: رئیس پژوهشکده مطالعات و سیاست گذاری اجتماعی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمحمد امیرپناهی

تلفن: داخلی ۲۸۲

محمد امیرپناهی

سعیده امینی

سمت: مدیر گروه پژوهشی مطالعات زنان، کودکان و نوجوانان پژوهشکده مطالعات و سیاست گذاری اجتماعی

رتبه علمی: دانشیار گروه آموزشی جامعه شناسی _ عضو پیوسته گروه مطالعات زنان

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیسعیده امینی

تلفن: داخلی ۲۲۱

سعیده امینی

اردشیر(علی) انتظاری

سمت: رئیس دانشکده علوم اجتماعی

مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی سیاسی

رتبه علمی: دانشیار گروه آموزشی جامعه شناسی _ عضو پیوسته گروه جمعیت شناسی _ عضو پیوسته گروه مطالعات فرهنگی

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیاردشیر(علی) انتظاری

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۳۰۰۶

اردشیر(علی) انتظاری

صابر جعفری کافی آباد

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیصابر جعفری کافی آباد

تلفن: داخلی ۲۶۳

صابر جعفری کافی آباد


 

 

سیدمحمد مهدی خوئی

رتبه علمی: استادیار

سیدمحمد مهدی خوئی

وحید شالچی

سمت: مدیر گروه آموزشی جامعه شناسی

مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه علمی: دانشیار گروه آموزشی جامعه شناسی _ عضو پیوسته گروه مطالعات فرهنگی

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیوحید شالچی

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۳۰۱۰

وحید شالچی

سمیه شالچی

رتبه علمی: استادیار گروه آموزشی جامعه شناسی _ عضو پیوسته گروه مطالعات زنان

سمیه شالچی

اسماعیل عالی زاد

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیاسماعیل عالی زاد

تلفن: داخلی ۲۶۴

اسماعیل عالی زاد

احمد غیاثوند

سمت: معاون آموزشی دانشکده علوم اجتماعی _ عضو پیوسته گروه جمعیت شناسی _ مدیر گروه پژوهشی مطالعات رصد و سیاست گذاری فرهنگی پژوهشکده مطالعات و سیاست گذاری اجتماعی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیاحمد غیاثوند

تلفن: ۰۲۱۲۲۹۰۱۸۹۷

احمد غیاثوند

ابوالقاسم فاتحی

سمت: رئیس پژوهشکده تحول در علوم انسانی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیابوالقاسم فاتحی

تلفن: داخلی ۲۰۷

ابوالقاسم فاتحی

فاطمه محمدی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیفاطمه محمدی

تلفن: داخلی

فاطمه محمدی

محمد ملاعباسی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمحمد ملاعباسی

تلفن: داخلی

محمد ملاعباسی

صدیقه پیری

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیصدیقه پیری

تلفن: داخلی ۳۰۴

صدیقه پیری