آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آئین نامه های معاونت آموزشی و دانشجویی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
جدول هزینه های لغو تعهد خدمت آموزش رایگان - اجرا از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷آئین نامه های معاونت آموزشی و دانشجویی
فرآیند فارغ التحصیلی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتریآئین نامه های معاونت آموزشی و دانشجویی
اینفوگرافی جلسات دفاعیه دکتری و کارشناسی ارشدآئین نامه های معاونت آموزشی و دانشجویی
شیوه نامه جدید پرپزوال نویسی ۱۴۰۱آئین نامه های معاونت آموزشی و دانشجویی
جدول مبالغ وام های دانشجویی برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱آئین نامه های معاونت آموزشی و دانشجویی
راهنمای ثبت درخواست تصویب موضوع پایان نامه - ویژه دانشجویان کارشناسی ارشدآئین نامه های معاونت آموزشی و دانشجویی
راهنمای بررسی درخواست تصویب موضوع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد - ویژه همکاران محترم آموزشآئین نامه های معاونت آموزشی و دانشجویی
راهنمای بررسی درخواست تصویب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد - ویژه مدیران گروهها، اساتید راهنما و مشاورآئین نامه های معاونت آموزشی و دانشجویی
فلوچارت مراحل دفاع کارشناسی ارشدآئین نامه های معاونت آموزشی و دانشجویی
راهنمای بررسی درخواست دفاع از پایان نامه - ویژه دانشجویان کارشناسی ارشدآئین نامه های معاونت آموزشی و دانشجویی
راهنمای بررسی درخواست دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد - ویژه همکاران محترم آموزشآئین نامه های معاونت آموزشی و دانشجویی
راهنمای بررسی درخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد -ویژه مدیران گروه ها، اساتید راهنما، مشاور و داورآئین نامه های معاونت آموزشی و دانشجویی
راهنمای تدوین پوستر جلسه دفاعیه دکتری-کارشناسی ارشدآئین نامه های معاونت آموزشی و دانشجویی
معرفی نامه تحقیق _مقطع کارشناسی ارشدآئین نامه های معاونت آموزشی و دانشجویی
شیوه‌نامۀ تحویل پایان‌نامه و رساله به کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسنادآئین نامه های معاونت آموزشی و دانشجویی
اهم  آئین نامه ها، بخشنامه هاو دستورالعمل های آموزشی مقطع تحصیلات تکمیلیآئین نامه های معاونت آموزشی و دانشجویی
اهم نکات شیوه نامه اجرائی آیین نامه دوره دکتری تخصصی برای ورودی های ۹۷ به بعدآئین نامه های معاونت آموزشی و دانشجویی
اهم نکات آموزشی مقطع ارشدآئین نامه های معاونت آموزشی و دانشجویی
فاصله زمانی بین جلسات پیش دفاع و دفاع نهاییآئین نامه های معاونت آموزشی و دانشجویی
مراحل آمادگی جهت دفاع _ مقطع دکتری و کارشناسی ارشدآئین نامه های معاونت آموزشی و دانشجویی