آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آئین نامه های معاونت آموزشی و دانشجویی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
معرفی نامه تحقیق _مقطع کارشناسی ارشدآئین نامه های معاونت آموزشی و دانشجویی
شیوه‌نامۀ تحویل پایان‌نامه و رساله به کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسنادآئین نامه های معاونت آموزشی و دانشجویی
اهم  آئین نامه ها، بخشنامه هاو دستورالعمل های آموزشی مقطع تحصیلات تکمیلیآئین نامه های معاونت آموزشی و دانشجویی
اهم نکات شیوه نامه اجرائی آیین نامه دوره دکتری تخصصی برای ورودی های ۹۷ به بعدآئین نامه های معاونت آموزشی و دانشجویی
اهم نکات آموزشی مقطع ارشدآئین نامه های معاونت آموزشی و دانشجویی
فاصله زمانی بین جلسات پیش دفاع و دفاع نهاییآئین نامه های معاونت آموزشی و دانشجویی
مراحل آمادگی جهت دفاع _ مقطع دکتری و کارشناسی ارشدآئین نامه های معاونت آموزشی و دانشجویی
ارائه تائیدیه ایران داک به تحصیلات تکمیلی _ مقطع دکتری و کارشناسی ارشدآئین نامه های معاونت آموزشی و دانشجویی
شیوه نامه نظارت بر پایین نامه ها/رساله های دانشجویی _ مقطع دکتری و کارشناسی ارشدآئین نامه های معاونت آموزشی و دانشجویی
دستورالعمل کارورزی مددکاری اجتماعی _ مقطع کارشناسیآئین نامه های معاونت آموزشی و دانشجویی
شیوه نامه ارائه دروس معارف _ مقطع کارشناسیآئین نامه های معاونت آموزشی و دانشجویی
فرم تحویل پایان نامه دکتری و ارشد به کتابخانهآئین نامه های معاونت آموزشی و دانشجویی
فرم درخواست تعیین داور پایان نامه کارشناسی ارشدآئین نامه های معاونت آموزشی و دانشجویی
معرفی نامه کار تحقیق گروهی _ کلیه مقاطعآئین نامه های معاونت آموزشی و دانشجویی