دفترچه تلفن دانشکده علوم اجتماعی

  •  لطفا برای تماس از بیرون دانشگاه با شماره‌های داخلی مندرج در جدول زیر؛  ابتدا با شماره 02122223001 تا 5 تماس بگیرید.
  •  لطفا برای جستجوی اسامی کارشناسان، نام واحدها و یا موضوع کاری خود از کادر زیر استفاده کنید.

نام واحد نامداخلیتوضیحات
ریاستانتظاری _ اردشیر220_
مسئول دفترحسین نیا _ سیروس219_
معاون پژوهشیکرمی _ محمد تقی210_
معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلیعظیمی _ میترا208_
امورعمومیمرادی _ علی200_
امور مالیروشن قیاسی _ رضا227_
کارشناس اداری و گروههای آموزشیپیروزیان _ مهناز233_
رئیس اداره پژوهشیخدایی _ رقیه228_
کارشناس امور پژوهشیواقف _ نرگس206_
مسئول روابط عمومی_212_
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳۳ مورد.