درباره دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده علوم اجتماعی(دانشکده خدمات اجتماعی) در سال 1337 تاسیس گردید و در سال 1360 به نام دانشکده علوم سیاسی-اقتصادی و ارتباطات اجتماعی تغییر نام داد. در سال 1363 پس از تاسیس دانشگاه علامه طباطبائی با نام دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طاطبائی فعالیت مجدد خود را آغاز نمود. 

در حال حاضر این دانشکده دارای 48 عضو هیات علمی در 7 گروه آموزشی در 3 مقطع تحصیلی کارشناسی(4 رشته) کارشناسی ارشد(8 رشته) و دکتری(3 رشته) است که در دوره های روزانه و شبانه به آموزش 1300 دانشجو اشتغال دارد.

 لینک فیلم کوتاه معرفی دانشگاه علامه طباطبائی

login