آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم های معاونت آموزشی و دانشجویی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
سندتعهدنامه محضریفرم های معاونت آموزشی و دانشجویی
شیوه‌نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری تخصصی برای دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی به همراه کاربرگ‌ها و پیوست‌های آن و سوگندنامه_ ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹فرم های معاونت آموزشی و دانشجویی
فرم حضور در جلسات دفاعیه رساله دکتری/پایان نامه کارشناسی ارشدفرم های معاونت آموزشی و دانشجویی
فرم انصراف از تحصیلفرم های معاونت آموزشی و دانشجویی
فرم پیشنهاد طرح پایان نامه کارشناسی ارشد و فرم تعهد نامه نگارش پایان نامهفرم های معاونت آموزشی و دانشجویی
فرم حذف اضطراری - مقطع کارشناسیفرم های معاونت آموزشی و دانشجویی
فرم معرفی نامه تحقیقفرم های معاونت آموزشی و دانشجویی
فرم حذف اضطراری مقطع کارشناسیفرم های معاونت آموزشی و دانشجویی
تاییدیه اصلاحات پایان نامه مقطع کارشناسی ارشدفرم های معاونت آموزشی و دانشجویی
فرم تحویل پایان نامه به کتابخانه مرکزیفرم های معاونت آموزشی و دانشجویی
گواهی تحویل پایان نامهفرم های معاونت آموزشی و دانشجویی
فرم پرداخت کمک هزینه تایپ پایان نامه های دانشجویان مقطع کارشناسی ارشدفرم های معاونت آموزشی و دانشجویی
فرم سنوات دومین بار - مقطع کارشناسی ارشد و دکتریفرم های معاونت آموزشی و دانشجویی
فرم تعهد تصویب پروپزالفرم های معاونت آموزشی و دانشجویی
نمونه فرم اطلاعات پایان نامه ایران داک برای دانشجویان تحصیلات تکمیلیفرم های معاونت آموزشی و دانشجویی
فرم درخواست تعیین داور پایان نامه دکتریفرم های معاونت آموزشی و دانشجویی
فرم تاییدیه اصلاحات رساله دکتریفرم های معاونت آموزشی و دانشجویی
فرم تایید رساله دکتری به اساتید _ مقطع دکتریفرم های معاونت آموزشی و دانشجویی
دستورالعمل پرداخت و بازپرداخت وام ویژه دانشجویان دکتری - معاونت دانشجوییفرم های معاونت آموزشی و دانشجویی
فرم قرارداد کار دانشجویی - معاونت دانشجوییفرم های معاونت آموزشی و دانشجویی