معرفی گروه های آموزشی

 

گروه آموزشی برنامه ریزی اجتماعی

موضوعات مورد بحث در رشته  برنامه ریزی اجتماعی، عمدتاً مربوط به مسائل اجتماعی انسان و برنامه ریزی در خصوص آن است . در واقع گرایش برنامه ریزی اجتماعی در صدد ایجاد جامعه انسانی توسعه یافته و مرفه با استفاده از اصل برنامه ریزی است.

این گروه در مقطع کارشناسی دارای رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون در مقطع کارشناسی ارشد دارای دو رشته برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی توسعه منطقه ای و در مقطع دکتری دارای رشته شهرسازی می باشد.

 

گروه آموزشی برنامه ریزی رفاه اجتماعی

انجام برنامه‌های مختلف رشد و توسعه، نه‌تنها مستلزم برنامه‌ریزی‌های توسعه اجتماعی قبلی است که زمینه‌ساز توسعه اقتصادی محسوب می‌شوند، بلکه اجرای برنامه‌های مختلف رشد و عمران کشور موجد آثار اجتماعی و فرهنگی فراوانی است که نیاز به تهیه و اجرای برنامه‌های رفاهی دارد. هدف این دوره، تربیت کارشناسانی است که با ابعاد نظری و فنی مسائل مربوط به رفاه اجتماعی در ابعاد مختلف آشنا شده و مهارت‌های لازم در زمینه برنامه‌ریزی‌های فرهنگی- اجتماعی را جهت تکمیل ابعاد اقتصادی توسعه، پیدا کنند. هدف اختصاصی این رشته پرورش کارشناسانی است که برمبنای علوم و فنون پایه‌های خود در زمینه‌های علوم اجتماعی، اقتصادی، حقوق، مدیریت، تعاون و رفاه اجتماعی و با تکیه بر آموخته‌های علمی و عملی در طی این دوره در زمینه‌های برنامه‌ریزی توسعه، رفاه اجتماعی و اقتصاد اجتماعی و بتوانند به عنوان برنامه‌ریز، ارزشیاب، مجری و یا مدیر فعالیت‌های اجرایی، آموزشی و پژوهشی رفاه اجتماعی انجام وظیفه نمایند.

این گروه آموزشی در مقطع کارشناسی بطور مشترک با گروه برنامه ریزی اجتماعی رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون را برگزار می نمایند و در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دارای رشته رفاه اجتماعی است.

 

گروه آموزشی مددکاری اجتماعی

مددکاری اجتماعی، یکی از رشته‌های کاربردی است که فارغ‌التحصیل آن باید بتواند در مراکز مختلف با استفاده از روش‌ها و تکنیک‌هایی که آموزش دیده است، وارد زندگی انسان‌هایی شود که به هر دلیل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی دچار مشکل بوده و نمی‌توانند مشکل خود را به تنهایی حل کنند یا منشأ مشکل خویش را تشخیص بدهند.

در حال حاضر در مقطع کارشناسی در رشته مددکاری اجتماعی، در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مددکاری اجتماعی ومدیریت خدمات اجتماعی و در مقطع دکتری در رشته مددکاری اجتماعی دانشجو می پذیرد.

 

گروه  آموزشی مطالعات زنان گرایش زن و خانواده

رشته مطالعات زنان یک دوره مطالعات میان‌رشته‌ای است که به نحوی با دروس علوم پایه ارتباط دارد. در این رشته سعی بر این است تا بینش صحیح و غیرجانبدارانه‌ای از جایگاه زن در هستی و جهان امروز به صورت علمی و آکادمیک و با توجه به مطالعات تطبیقی ارائه شود.در حال حاضر در مقطع کارشناسی ارشد در دوره های روزانه، شبانه فعالیت می نماید.

 

گروه  آموزشی جامعه شناسی

جهان اجتماعی انسان ها پیوسته در حال تغییر و تکوین است و انسان با انواع آداب و رسوم ها و فرهنگ های گوناگون مواجه می شود. شناخت این فرهنگ ها و ویژگی های جامعه شناختی به آدم ها کمک می کند تا بتوانند ارتباط و تعاملی موثر تر و بدون سوگیری برقرار کنند و دانش جامعه شناسی برای تحقق همین امر به وجود آمده است.

جامعه شناسی بخشی از علوم اجتماعی است که به مطالعه جامعه و رفتار اجتماعی انسان ها می پردازد.جامعه شناسی به دنبال فهم جامعه و پدیده های اجتماعی موجود در آن است و موضوعات مورد بررسی این علم شامل زندگی اجتماعی مردم، گروه ها، و جوامع انسانی است.

رشته جامعه شناسی بسیار گسترده است و طیف وسیعی از پدیده های اجتماعی از سطح خرد مثل ارتباط میان دو فرد تا سطح کلان مثل ارتباطات میان فرهنگ ها را شامل می شود.  این رشته بیشتر به جنبه های نظری می پردازد و به دنبال مفاهیم پنهان در پس رفتار ها می گردد.

در حال حاضر این گروه آموزشی در سه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته جامعه شناسی و در مقطع دکتری در رشته های جامعه سیاسی و جامعه شناسی فرهنگی دانشجو می پذیرد.

 

گروه  آموزشی جمعیت شناسی

جمعیت‌شناسی مطالعه آماری جمعیت‌ها است. در این دانش تراکم، توزیع و دیگر آمارهای مهم (مانند تولد، ازدواج مرگ و ...) بررسی می‌شوند. بخش‌هایی از این دانش که امروزه اهمیت بسیاری یافته‌اند عبارتند از انفجار جمعیت، رابطه بین جمعیت و توسعه اقتصادی، اثر تنظیم خانواده، تراکم شهرها، مهاجرت‌های غیرقانونی و غیره. افزون بر این‌ها این گرایش به مطالعه اندازه، ساختار و توزیع جمعیتها و تغییرات آن‌ها در پاسخ به تولد، مرگ، مهاجرت، و سال‌خوردگی می‌پردازد. با توجه به اهمیت روز افزون مطالعات جمعیتی در سیاستگزاریهای توسعه اقتصادی - اجتماعی، این رشته به عنوان یکی از رشته های مهم تحصیلی در دانشگاهها محسوب می شود.در حال حاضر دانشکده علوم اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد در این رشته دانشجو می پذیرد.

 

گروه  آموزشی  مطالعات فرهنگی

مطالعات فرهنگی، مجموعه آثار گوناگون با جهت‌گیری‌های متفاوت و معطوف به تحلیل انتقادیِ اشکال و فرایندهای فرهنگی در جوامع معاصر و نزدیک به معاصر است.  مطالعات فرهنگی در مطالعه معانی و رویّه‌های زندگی روزمره به‌کار می‌رود. رویّه‌های فرهنگی شامل روش‌های مردم برای انجام کارهای خاص (مثل تلویزیون تماشاکردن یا غذاخوردن) در فرهنگی معیّن است. فرهنگ از دیدگاه مطالعات فرهنگی یک کلیّت یکپارچه نیست بلکه «واجد تاکیدهای چندگانه» است. در حال حاضر دانشکده علوم اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد در این رشته دانشجو می پذیرد.