کارکنان دانشکده علوم اجتماعی

فاطمه الماسی

سمت: کارشناس مقطع کارشناسی: برنامه ریزی اجتماعی و تعاون – جامعه شناسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم تربیتی

تلفن: داخلی: ۲۶۷

فاطمه الماسی

زینب امینی

تلفن: داخلی ۲۱۲

زینب امینی

فاطمه اکبرپور

تلفن: داخلی ۲۸۹

فاطمه اکبرپور

رویا بشردوست

سمت: مسئول امور دانشجویی

تلفن: داخلی ۲۹۲

رویا بشردوست

محمد امیر تقی نژاد

تلفن: داخلی ۲۴۲

محمد امیر تقی نژاد

ایمان حاجی زاده

تلفن: داخلی ۲۹۶

ایمان حاجی زاده

سیروس حسین نیا

تلفن: داخلی ۲۱۹

سیروس حسین نیا

رقیه خدایی

سمت: رئیس گروه امور پژوهش

تلفن: داخلی ۲۲۸

رقیه خدایی

مهدی دل آرا

سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی مقطع کارشناسی ارشد: برنامه ریزی رفاه اجتماعی – جمعیت شناسی – مطالعات زنان – مطالعات فرهنگی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

تلفن: داخلی: ۲۸۱

مهدی دل آرا

عباس رجب زاده

سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی مقطع دکتری: جامعه شناسی- مددکاری اجتماعی-شهرسازی-رفاه اجتماعی مقطع کارشناسی ارشد: مردم شناسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت برنامه ریزی آموزشی

تلفن: داخلی: ۲۵۷

عباس رجب زاده

رضا روشن قیاسی

سمت: مسئول امور مالی

تلفن: داخلی ۲۲۷

رضا روشن قیاسی

زهرا زمانی

سمت: کارشناس مسئول فهرست نویسی و طبقه بندی کتاب های فارسی

تلفن: داخلی ۲۳۹

زهرا زمانی

مرتضی سالمی

تلفن: داخلی ۲۱۶

مرتضی سالمی

فاطمه سرکانی

تلفن: داخلی ۳۰۳

فاطمه سرکانی

فتانه صابریان

سمت: رئیس اداره آموزش

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد جامعه شناسی

تلفن: داخلی: ۲۷۱

فتانه صابریان

مهشید صفائی

تلفن: داخلی ۲۱۴

مهشید صفائی

سمانه غلامی

سمت: کارشناس امانات، اطلاع رسانی و منابع دیجیتالی

تلفن: داخلی ۲۸۶

سمانه غلامی

مژگان فارسی

سمت: کارشناس امور پژوهش

تلفن: داخلی ۲۸۶

مژگان فارسی

سعید محمدی

سمت: مسئول امور کلاس ها

تلفن: داخلی: ۲۵۵

سعید محمدی

علی مرادی

سمت: رئیس امور عمومی

تلفن: ۰۲۱۲۶۴۰۲۶۲۸

علی مرادی