تاریخچه دانشکده علوم اجتماعی

  دانشکده علوم اجتماعی (دانشکده خدمات اجتماعی) در سال 1337تاسیس گردید و در سال 1360 به نام دانشکده علوم سیاسی _ اقتصاد و ارتباطات اجتماعی تغییر نام داد و در سال 1363 پس از تاسیس دانشگاه علامه طباطبائی با نام دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی فعالیت مجدد خود را آغاز نمود. در حال حاضر این دانشکده دارای 48 عضو هیات علمی در 7 گروه آموزشی در 3 مقطع تحصیلی کارشناسی (3 رشته)، کارشناسی ارشد (8 رشته) و دکتری (5 رشته) است که در دوره های روزانه و شبانه به آموزش دانشجویان اشتغال دارند.

 این دانشکده دارای 34 کارمند در بخش های کتابخانه، اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی، امور پژوهشی، فصلنامه ها، امور اداری، امور عمومی است.

  امکانات موجود در دانشکده علوم اجتماعی به شرح زیر است:

کتابخانه _ کارگاه برنامه ریزی و نقشه خوانی  _ کارگاه کامپیوتر  _ مرکز رشد.

 اعضای هیات علمی،رشته ها، مقاطع تحصیلی و گروه های آموزشی دانشکده علوم اجتماعی به شرح جدول ذیل است:

 

گروه آموزشی استاد دانشیار استادیار جمع
برنامه ریزی اجتماعی 2 2 2 6
جامعه شناسی 0 4 12 16
تعاون و رفاه اجتماعی 1 2 2 5
مددکاری اجتماعی 0 3 3 6
مطالعات زنان 0 1 4 5
مطالعات فرهنگی 1 1 3 5
جمعیت شناسی 0 0 4 4
عضو پژوهشی 1 0 0 1
جمع 5 13 30 48