گروه آموزشی برنامه ریزی اجتماعی

محمود جمعه پور

مدرک تحصیلی: دکتری // سمت: مدیر گروه آموزشی برنامه ریزی اجتماعی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمحمود جمعه پور

تلفن: ۰۲۱۲۲۹۰۱۸۹۶

آخرین بروزرسانی: ۰۶ آبان ۱۴۰۲

محمود جمعه پور

علی خاکساری رفسنجانی

مدرک تحصیلی: // سمت: معاون پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیعلی خاکساری رفسنجانی

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۴۶۶۳

آخرین بروزرسانی: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

علی خاکساری رفسنجانی

محمد شیخی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمحمد شیخی

تلفن: داخلی ۲۱۵

آخرین بروزرسانی: ۰۶ آبان ۱۴۰۲

محمد شیخی

میترا عظیمی

مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمیترا عظیمی

آخرین بروزرسانی: ۰۶ آبان ۱۴۰۲

میترا عظیمی

غلامرضا لطیفی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیغلامرضا لطیفی

تلفن: داخلی ۲۸۰

آخرین بروزرسانی: ۰۶ آبان ۱۴۰۲

غلامرضا لطیفی

مائده هدایتی فرد

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمائده هدایتی فرد

تلفن: داخلی

آخرین بروزرسانی: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

مائده هدایتی فرد