ارتباط با دانشکده l

 نشانی: تهران - تقاطع همت و شریعتی - خیابان داوود گل نبی (کتابی) - نبش خیابان ناصری - دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

 لینک آدرس دانشکده علوم اجتماعی بر روی گوگل مپ

 لینک دفترچه تلفن دانشکده

02122227075  
02122223002  
02122223003  
02122223004  

1544915113 : کدپستی   
atu.social.sciences