برگزاری نشست سوم از مدرسه اجتماعی با عنوان هویت ملی - فراملی در آموزش علوم اجتماعی مدارس

۲۰ آبان ۱۴۰۲ | ۱۵:۰۴ کد : ۲۳۳۸۶ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۷۱
برگزاری نشست سوم از مدرسه اجتماعی با عنوان هویت ملی - فراملی  در آموزش علوم اجتماعی مدارس


نظر شما :