راه اندازی فرایند اخذ دروس به صورت معرفی به استاد در سامانه آموزشی

۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۱۳:۰۸ کد : ۲۱۳۰۷ اطلاعیه های آموزشی
تعداد بازدید:۲۸۵

فرایند اخذ دروس به صورت معرفی به استاد برای دانشجویان مقطع کارشناسی در سامانه آموزشی گلستان راه‌اندازی شده است؛ ضمن پیوست شیوه‌نامه معرفی به استاد مصوب شورای آموزشی دانشگاه مورخ 1401/08/07و هیات امنای دانشگاه مورخ 1401/12/13 منضم به دستورالعمل‌ها و فایل راهنمای این فرایند برای دانشجویان؛ از تاریخ ابلاغ این نامه به هیچ وجه فرم دستی برای معرفی به استاد برای دانشجویان صادر نخواهد شد و مطابق شیوه‌نامه و دستورالمل‌های ذیل، باید دانشجویان برای ارایه درخواست  از طریق سامانه آموزشی گلستان اقدام نمایند.

شایان ذکر است جهت برگزاری امتحان معرفی به استاد، حق‌التدریس برای اساتید در سامانه آموزشی گلستان تعریف شده است و از آن جایی که نمرات صرفا توسط اساتید ثبت خواهد شد و  این حق‌التدریس، پس از ثبت نمره در سامانه، برای اساتید لحاظ خواهد شد، از این رو مطابق شیوه‌نامه، به اساتید تاکید گردد حداکثر دو روز پس از برگزاری امتحان، نسبت به ثبت نمره در سامانه اقدام نمایند.

در ضمن به منظور انتظام بخشی و اجرای هر چه بهتر این فرایند، بازه زمانی مشخصی برای برگزای امتحان و ثبت نمره، در نظر گرفته شده است.

راهنمای ثبت درخواست معرفی به استاد-دانشجویان

شیوه نامه معرفی به استاد

دستوالعمل ارائه درخواست معرفی به استاد - دانشجویان

 


نظر شما :