مهلت ارسال مدارک پزشکی مربوط به بیماری کرونا

۲۸ دی ۱۴۰۱ | ۰۰:۰۵ کد : ۲۰۴۶۲ اطلاعیه های آموزشی
تعداد بازدید:۲۳

نظر به تصویب کمیسیون موارد خاص مورخ 1401/10/20 درخصوص ارسال کلیه مدارک مربوط به بیماری کرونا با توجه به گذشت 1 سال از فروکش کردن بیماری،  لازم است که کلیه درخواست های مربوط به بیماری کرونا در بازه زمانی  98/12/1 لغایت 1400/12/30  حداکثر تا پایان سال 1401  جهت بررسی به کمیسیون پزشکی دانشگاه ارسال گردد. بدیهی است به درخواست هایی که پس از بازه زمانی اعلام شده ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 


نظر شما :