برگزاری کارگاه آموزشی فرآیند کارورزی در مدارس

۲۰ آذر ۱۴۰۱ | ۱۲:۰۸ کد : ۲۰۰۹۹ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۱۶۹
برگزاری کارگاه آموزشی فرآیند کارورزی در مدارس

 

گروه آموزشی مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، در راستای اهداف برنامه راهبردی دانشگاه؛ ارتباط با بخش های صنعت و جامعه، بر همکاری های علمی اجرایی بین دانشگاه و وزارت آموزش و پرورش تاکید و در این زمینه به طراحی و توسعه برنامه های مددکاری اجتماعی پرداخته است. یکی از این موارد گسترش فیلدهای کارورزی مددکاری اجتماعی در مدارس است. کارورزی ها درحرفه مددکاری اجتماعی به عنوان رکن اصلی کسب مهارت و تجربه در محیط های عینی، سابقه ای  دیرینه به قدمت این رشته دارد. آموزش عملی دانشجویان با کاربرد دانش، ارزش ها و اصول این حرفه در سازمانهای خدمات اجتماعی که بستر واقعی مسائل جاری جامعه  و ارائه خدمات است، شکل گرفته و حرفه ای شدن آنها با حضور مؤثر و مستمر دراین مراکز محقق می گردد. یکی از حوزه هایی که محل اصلی فعالیتهای مددکاران اجتماعی است، حوزه آموزش و پرورش به عنوان اصلی ترین مکان تربیت و پرورش سرمایه های انسانی،  معنوی و کارآمد نسل آینده است.

مطابق با توافق های بعمل آمده مدارس مناطق 15 و 19 شهر تهران به عنوان پایلوت، برای این منظور در نظر گرفته شدند. حدود 25 دانشجو در مقاطع دکتری، ارشد و کارشناسی برای انجام کارورزی به آموزش و پرورش معرفی و پس از انجام مراحل قانونی در مدارس مورد نظر به عنوان کارورز مددکاری اجتماعی، کمک سرپرست و ناظرین طرح شروع بکار نمودند. برای آمادگی دانشجویان مددکاری اجتماعی کارگاه آموزشی با عنوان "فرآیند کارورزی مددکاری اجتماعی در مدارس" در روز چهارشنبه  ۴ آبانماه ۱۴۰۱ در سالن ارشاد برگزار گردید.

در این کارگاه معرفی فرآیند کارورزی در مدارس و اهداف طرح توسط دکتر حمیده عادلیان، مدیر گروه مددکاری اجتماعی صورت گرفت و دکتر مرضیه قرائت، در زمینه مباحث نظری و عملی مربوطه در عرصه مددکاری اجتماعی مدرسه مباحث خود را ارائه دادند. در این راستا  اهمیت نظام آموزش و پرورش در برخورداری ازسرمایه های انسانی خلاق و مولد و حرکت در راستای توسعه پایدار تاکید و در ادامه به ارائه تعریف جامعی از مددکاری اجتماعی مدرسه، نقش ها، وظایف و الزامات  مددکاران اجتماعی در مدارس پرداخته شد. دکتر قرائت،  مددکاری اجتماعی مدرسه را  فرآیند ارائه خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی در سه سطح خرد، میانه و کلان در سیستم آموزشی در راستای توانمندساختن دانش آموزان در عملکردتحصیلی و یادگیری در محیط مدرسه دانست و برای مددکاران اجتماعی در این حوزه تخصصی خدماتی مانند؛ ارزیابی، مداخله در بحران، حل تعارضات، مشاوره های فردی و گروهی، ارائه برنامه های توسعه ای و هماهنگی بین منابع مدرسه و جامعه  را معرفی نمودند.

خانم گوهرشاد پوربافرانی از کارشناسان ارشد مددکاری اجتماعی در آموزش و پرورش نیز در این کارگاه حضور داشتند و به معرفی طرح نماد در آموزش و پرورش و جایگاه مددکاران اجتماعی در راستای اهداف این پروژه پرداختند. انتظارات آموزش و پرورش نیز در این طرح مطرح و با گفتگوی متقابل، برخی موارد مبهم روشن و درک مشترکی از موضوع ها ایجاد شد. در پایان به سؤالات و دغدغه های دانشجویان نیز پاسخ داده شد.


( ۲ )

نظر شما :