قابل توجه کلیه دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی؛

تغییر زمان امتحانات مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ کلیه مقاطع تحصیلی
۲۷ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۹:۲۳ کد : ۱۷۶۴۵ اخبار دانشکده اطلاعیه های آموزشی
تعداد بازدید:۷۹
امتحانات کلیه مقاطع تحصیلی در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ دانشگاه تغییر و عیناً به روز پنج شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ منتقل گردید.
قابل توجه کلیه دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی؛

مطابق تقویم دانشگاهی مصوب 1400/04/19 شورای آموزشی دانشگاه، امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 1401 ـ 1400 از روز شنبه مورخ 1401/03/28 آغاز و تا روز چهارشنبه مورخ 1401/04/08 ادامه می یابد.

با عنایت به تصمیمات اتخاذ شده جهت برگزاری حضوری امتحانات پایان نیم سال جاری، امتحان روز چهارشنبه مورخ 1401/04/08 (آخرین امتحان) با آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور مقارن شده است.(طبق اطلاعیه آن سازمان، آزمون سراسری سال 1401 از روز چهارشنبه مورخ 1401/04/08 لغایت روز شنبه مورخ 1401/04/11 برگزار می گردد)؛ لذا امتحانات کلیه مقاطع تحصیلی در روز چهارشنبه مورخ 1401/04/08 دانشگاه تغییر و عیناً به روز پنج شنبه مورخ 1401/04/02 منتقل گردید.