نشست هماهنگی فرآیند کارورزی دانشجویان کارورز رشته مددکاری اجتماعی در سازمان های خدمات اجتماعی کشور

۲۸ دی ۱۴۰۰ | ۱۷:۴۳ کد : ۱۶۸۸۶ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۱۹۳
کارورزی دررشته مددکاری اجتماعی فرآیندی آموزشی و توانمندساز و پل ارتباطی بین حوزه نظری و عمل است که هدف از آن تلفیق و یکپارچه کردن این دو حوزه برای کسب مهارت در محیط عینی و واقعی می باشد واین مهم متضمن تعامل گسترده بین مؤسسه، سرپرست، دانشجوی کارورز، مراجع و محیط سازمان درون یک بافت فرهنگی است
نشست هماهنگی فرآیند کارورزی دانشجویان کارورز رشته مددکاری اجتماعی در سازمان های خدمات اجتماعی کشور

نظر به اهمیت و جایگاه آموزش عملیدانشجویان این رشته در کسب مهارت و رشد و توسعه فردی و حرفه ای،  سه نشست با حضوردانشجویان کارورز ورودی های 1397و1398مقطع کارشناسی و هم چنین،کارشناسی ارشد دو رشته مددکاری اجتماعی و مدیریت خدمات اجتماعی درتاریخ 20، 21 و 22 دیماه از ساعت 18 الی 20 توسط امورکارورزی های گروه آموزشی مددکاری اجتماعی طبق برنامه ریزی که معمولا قبل از شروع هر ترم جدید صورت می گیرد با مدیریت دکتر مرضیه قرائت عضو هیأت علمی گروه مددکاری اجتماعی برگزار گردید. دراین جلسات ضمن تدریس مباحث؛ عوامل مرتبط با موفقیت درکارورزی ها و ابعاد سرپرستی مؤثر، گزارشی از چگونگی امورکارورزی های ترم اول سال تحصیلی 1401-1400ارائه شد.  این واحد با 51 سازمان خدمات اجتماعی در سراسر کشور؛ 27 مرکز در تهران و 24 مرکز دیگردر شهرستانها در مورد کارورزی دانشجویان سه مقطع در ارتباط بوده و 37 سرپرست نیز، راهنمایی و آموزش دانشجویان را به عهده داشته اند. در بخش دیگر، چالش ها و مسائل دانشجویان در حوزه های مختلف مطرح و چگونگی مواجهه با آنها به بحث گذاشته شد و نهایتا، هر کدام از دانشجویان به ارائه اطلاعات مرتبط با تقسیم بندی های کارورزی ترم جدید و حوزه های مورد علاقه خود پرداختند.


( ۶ )