نشست بازیابی جسمی، روانی، اجتماعی: الگوهای کاربردی در عمل

تاریخ : ۱۴ آبان ۱۴۰۲

۳۹امین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی در حوزه مدیریت بحران توسط پژوهشکده سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت سوانح طبیعی برگزار می‌گردد.

نشست بازیابی جسمی، روانی، اجتماعی: الگوهای کاربردی در عمل

زمان: یکشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۲؛ ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰

 سخنرانان:

دکتر علی اسدی پژوهشگر و استاد حوزه روان

دکتر اسماعیل عالی زاد جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر منصور نوری عضو هیات علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

دکتر حمیده عادلیان عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر نشست

شرکت در این وبینار برای عموم آزاد است و گواهی حضور به شرکت‌کنندگان اعطا خواهد شد.

کسب اطلاعات بیشتر:

https://ndri.ac.ir/unesco-chair-meetings-39

ورود به نشست:

https://webinaronline.ir/Link/S2237719619

Sent from Yahoo Mail on Android