اولین نشست تخصصی کارآفرینی و مشاغل نوین در فضای مجازی برای افراد نابینا و کم بینا با استفاده از ظرفیت های فناوری اطلاعات فرصت های جدید فضای مجازی و اپلیکیشن ها

تاریخ : ۰۲ خرداد ۱۴۰۲

اولین نشست تخصصی کارآفرینی و مشاغل نوین در فضای مجازی برای افراد نابینا و کم بینا با استفاده از ظرفیت های فناوری اطلاعات فرصت های جدید فضای مجازی و اپلیکیشن ها