تحولات مفهوم حقیقت متعالی (خدا) و بازنمایی آن در سینمای ایران

تاریخ : ۲۳ اسفند ۱۴۰۱