بررسی زمینه های موفقیت کارآفرینان شرکت های دانش بنیان (صنایع فرهنگی و خلاق) - جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

تاریخ : ۰۳ بهمن ۱۴۰۱