برگزاری کارگاه آموزشی بودجه ریزی در حوزه سیاست گذاری رفاه

تاریخ : ۰۳ آذر ۱۴۰۱

برگزاری کارگاه آموزشی بودجه ریزی در حوزه سیاست گذاری رفاه

مدرس: دکتر یاسر باقری (عضو هیئت علمی گروه توسعه و سیاست گذاری اجتماعی دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران) 

سرفصل مباحث: 

   ۳ آذر

  •   فرآیند تدوین بودجه 
  • آشنایی با کلیات بودجه 
  • آشنایی با منابع و مصارف اصلی دولت 
  • آشنایی با ساختار سند بودجه 
  • شیوه ی یافتن بودجه سازمان های رفاهی در پیوست های بودجه 
  • مقایسه بودجه سنوات مختلف 

  10 آذر 

  • تحلیل سیاست بر اساس تغییرات بودجه 

 ثبت نام جهت شرکت در دوره الزامی است. 

ثبت نام برای عموم آزاد و به صورت رایگان برگزار می گردد. 

برای ثبت نام تا پایان روز چهارشنبه ۲۵ آبان ماه، با شماره تلفن زیر تماس بگیرید: 

خانم غفاری ۰۹۱۴۵۴۶۸۲۸۲ 

به شرکت کنندگان گواهی شرکت در دوره اعطا می شود. 

 زمان برگزاری: ۳ و 10 آذر، ساعت ۹ الی ۱۴ 

آدرس: شریعتی، خیابان داوود گل نبی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه ی دوم، سالن ارشاد 

پژوهشکده مطالعات و سیاست‌گذاری اجتماعی