نشست علمی تخصصی ساز و کارهای تقویت هویت ایرانی - اسلامی در تهران با محوریت نقش شهرداری تهران

تاریخ : ۱۴ آبان ۱۴۰۱

نشست علمی تخصصی ساز و کارهای تقویت هویت ایرانی - اسلامی در تهران با محوریت نقش شهرداری تهران

نشست علمی تخصصی ساز و کارهای تقویت هویت ایرانی- اسلامی در تهران با محوریت نقش شهرداری تهران در تاریخ شنبه 14 آبان ماه  به همت پژوهشکده مطالعات و سیاست­گذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی و مرکز مطالعات و برنامه ریزی  تهران در سالن ارشاد دانشکده علوم اجتماعی برگزار گردید. در این نشست آقایان دکتر وحید شالچی و همچنین آقای دکتر اکبری به گفتگو در این موضوع پرداختند.

در این نشست ضمن تعریف هویت به عنوان یک سازه تاریخی که متشکل از  مجموعه عناصر فرهنگی اجتماعی که در شکل‌گیری آن، نهادهای فرهنگی نقش اساسی دارند بر نقش شهرداری در تقویت این عناصر تاکید شد. لذا نهاد شهرداری می تواند با  داشتن نقشی پیونددهنده بسیار نقش آفرین باشد برای مثال کلان شهر تهران از نابرابری‌های شدید طبقانی و فضایی رنج می‌برد که شهرداری می تواند برای از بین بردن پیامدهای این نابرابری‌ها در احیای هویت محله‌ای نظیر مسجد، مدرسه و... که از نقاط ثقل هویت محله‌ای است گام های مهمی بردارد.  نکته بعدی مورد توجه در این نشست اشاره به آگاهی سیاستگذاران شهری از چالش های پیش روی عرصه فرهنگ و همچنین استفاده از پتانسیل های موجود بود؛ چرا که چالش های فرهنگی لزوما از فرهنگ بیرون نمی آید و می تواند ریشه در مسائل اقتصادی و زیست محیطی داشته باشد.

نکته بعدی شناخته شدن تهران و ایران با تنوع فرهنگی است و اینکه میراث ایرانی اسلامی با تمام تنوع خود در هیچ جا به اندازه هنر خودش را نشان نداده است. گواه این ادعا سنگ تراشی، نقوش، شعرها، نغمه ها، هنر بافندگی و ... است که جهت تقویت هویت ایرانی اسلامی لازم است فضای شهر را بلحاظ آموزشی و کالبدی آکنده از این مفاهیم کرد.

همچنین به علت تقارن برگزاری این نشست با روز فرهنگ عمومی کشور گریزی به رسالت این نهاد نیز زده شد که همانا ایجاد گفت‌وگو میان فرهنگ رسمی و عمومی است و جهت انجام آن عنصر مشارکت در متن فرهنگی اجتماعی جایگاه ویژه ای دارد و سخنران محترم تغییرات فرهنگی، اصالت فرهنگی و تکثر و تنوع فرهنگی را از مولفه‌های مهم هویت ایرانی اسلامی شهر تهران برشمردند.