قوانین سالن مطالعه:


1. حضور و مطالعه به صورت انفرادی

سالن مطالعه جهت مطالعه انفرادی تعبیه شده است، هرگونه مطالعه گروهی ممنوع است.

2. رعایت سکوت مطلق در سرتاسر کتابخانه

سالن مطالعه نیاز به آرامش و سکوت دارد، حتی در ساعات خلوت آن، تولید هرگونه سر و صدا، اعم از مکالمه با موبایل، حرف زدن، صدای لوازم الکترونیکی، جا به جایی صندلی و... ممنوع می باشد.

3. مکالمه با تلفن همراه در كتابخانه اكيداً ممنوع است

قبل از ورود تلفن همراه خود را بی صدا کنید، صحبت با تلفن همراه در سالن مطالعه ممنوع است. صدای تایپ موبایل خود را نیز قطع نمایید.

4. حفظ آرایش میزها و صندلی ها، نظافت و پاکیزگی ضروری است

صندلی ها را بعد از استفاده در محل خود قرار دهید. امکان رزرو میزها و صندلی ها وجود ندارد.


قوانین امانت و مخزن:


1. شروع کار مخزن: 8 صبح الی 17 می­باشد.

2. نماز و نهار: 12 الی 13 می­باشد.

3. تعداد و زمان امانت کتاب بر حسب مقاطع تحصیلی:

 

مراجعان

تعداد کتاب مجاز

مدت زمان امانت

تمدید

1

اساتید و هیئت علمی

20 جلد

100 روز

3

2

دانشجویان دکتری

12 جلد

30 روز

3

3

دانشجویان کارشناسی ارشد

8 جلد

21 روز

3

4

دانشجویان کارشناسی

6 جلد

14 روز

3

5

کارکنان

4 جلد

14 روز

3

  

4. ورود با کیف به مخزن اکیدا ممنوع است.

5. قوانین سالن مطالعه در مخزن نیز جاری است، رعایت سکوت الزامی است.

6. کتاب ها را بعد از استفاده روی میزها قرار دهید.

7. حفظ ترتیب کتاب ها و شماره کنگره و نظم چیدمان آن ها در قفسه ها ضروری است.

8. کتاب های مرجع قابلیت امانت دهی ندارند.

9. هنگام اخذ کتاب، مسئول امانت را از آسیب فیزیکی کتاب مطلع نمایید،

10. تمدید هر کتاب بیش از 3 مرتبه صورت نمی گیرد، مراجعه کننده می بایست کتاب را تحویل داده و پس از 7 روز جهت امانت مجدد کتاب اقدام نماید.

11. تمدید کتاب هایی که تأخیر دارند به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.

12. طبق آیین ­نامه کتابخانه مرکزی به ازای هر روز دیرکرد در تحویل کتاب، حساب کاربری دانشجو مسدود می ­گردد.