• ارتباط با دانشکده

 

  • نشانی: تهران - تقاطع همت و شریعتی - خیابان داوود گل نبی (کتابی) - دانشکده علوم اجتماعی دانشکده علامه طباطبایی

  • شماره تماس: 22223002 الی 5

  • کد پستی: 1544915113