• ارتباط با دانشکده

 

  • نشانی: تهران - تقاطع همت و شریعتی - خیابان داوود گل نبی (کتابی) - دانشکده علوم اجتماعی دانشکده علامه طباطبایی

  • شماره تماس: ۲۲۲۲۳۰۰۱ الی ۴

  • کد پستی: ۱۵۴۴۹۱۵۱۱۳