• اطلاعیه تشکیل کلاس ها

 

اطلاعیه

به اطلاع دانشجویان کارشناسی که درس جامعه شناسی تاریخی را در نیمسال جاری اخذ نموده است می رساند تاریخ و زمان امتحان مورخ 16/10/1396 ساعت 30/15 می باشد، خواهشمند است در این خصوص دقت لازم را به عمل آورید.