• تاریخچه دانشکده

دانشکده علوم اجتماعی (دانشکده خدمات اجتماعی)  در سال 1337 تاسیس گردید و در سال 1360 به نام دانشکده علوم سیاسی-اقتصادی و ارتباطات اجتماعی تغییر نام داد و در سال 1363 پس از تاسیس دانشگاه علامه طباطبایی با نام دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی فعالیت مجدد خود را آغاز نمود.

در حال حاضر این دانشکده دارای 43 عضو هیئت علمی در 6گروه آموزشی در سه مقطع تحصیلی کارشناسی(4رشته)،کارشناسی ارشد(8رشته)،و دکتری(3رشته)است که در دوره های روزانه و شبانه به آموزش 1300 دانشجو اشتغال دارند.

این دانشکده دارای 42 کارمند  در بخش های کتابخانه،اداره آموزش،امور پژوهشی و تحصیلات  تکمیلی و فصل نامه ها و امور عمومی است. امکانات موجود در دانشکده علوم اجتماعی به این شرح است:

کتابخانه،کارگاه برنامه ریزی و نقشه خوانی،کارگاه کامپیوتر 

اعضای هیئت علمی،رشته ها و مقاطع تحصیلی و گروه های آموزشی دانشکده علوم اجتماعی به این شرح است:

 

اعضای هیئت علمی برحسب مرتبه علمی و تعداد اعضاء

دانشکده علوم اجتماعی

گروه آموزشی

استاد

دانشیار

استادیار

جمع

برنامه ریزی اجتماعی

1

3

2

6

پژوهشگری اجتماعی

2

2

10

14

تعاون و رفاه اجتماعی

2

1

4

7

مددکاری اجتماعی

1

1

5

7

مطالعات زنان

0

0

3

3

مطالعات فرهنگی

2

1

2

5

جمع

8

8

26

42