• تاریخچه گروه مددکاری اجتماعی

تاریخچه گروه آموزشی مددکاری اجتماعی

گروه آموزشی مددکاری اجتماعی به عنوان متولی اصلی رشته مددکاری اجتماعی، عصاره سه موسسه آموزش عالی ادغام شده در سالهای 1358 تا 1361 است که در نهایت به عنوان یکی از قدیمی ترین دانشکده های دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1362 با این دانشگاه ادغام و در قالب یک گروه آموزشی با عنوان "خدمات اجتماعی" در راستای برنامه مصوب ستاد انقلاب فرهنگی وقت ادامه حیات داد. این گروه مسئولیت اجرای برنامه آموزشی گرایش خدمات اجتماعی را به عنوان یکی از گرایش های شش گانه علوم اجتماعی بر عهده داشت که هدف این گرایش با عنایت به متن برنامه مذکور، تربیت مددکاران اجتماعی بود.

در پی تلاش ها و پیگیری های به عمل آمده، نهایتا در سال 1375 رشته مددکاری اجتماعی، جایگزین گرایش خدمات اجتماعی شد و از آن تاریخ به بعد دانشجویان ورودی به عنوان دانشجویان رشته مددکاری اجتماعی به تحصیل پرداختند. مقطع کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی نیز از سال 1379 و مقطع دکتری آن از سال 1390 با مجوز وزارت متبوع اقدام به پذیرش دانشجو کرد.

در سال 1393 برنامه آموزشی دیگری با عنوان "مدیریت خدمات اجتماعی" با مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این گروه راه اندازی گردید بطوریکه از مهرماه همان سال در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. 

تاریخچه آموزش مددکاری اجتماعی در ایران

در سال 1332 با طراحی برنامه های میان مدت با عنوان برنامه های عمرانی کشور، در طول هر برنامه پنج ساله برنامه هایی نیز برای خدمات اجتماعی سازمان یافته در نظر گرفته شد. در راستای تحقق این برنامه ها، آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی تهران بر اساس مصوبه نهصد و پنجاه و دومین جلسه شورای فرهنگ با پذیرش بیست دانشجو در سال 1337 به همت خانم ستاره فرمانفرماییان تاسیس گردید تا در مقطع فوق دیپلم به تربیت مددکاران اجتماعی بپردازد. در سال ۱۳۴۴ مدت تحصیل به چهار سال افزایش پیدا کرد و دانش آموختگان درجه لیسانس خدمات اجتماعی را اخذ می‌کردند. در سال ۱۳۴۹ دوره فوق‌لیسانس با عنوان مدیریت خدمات اجتماعی تاسیس شد و پس از انقلاب اسلامی ایران، با ادغام آموزشگاه عالی مددکاری اجتماعی سازمان زنان سابق و آموزشگاه عالی آموزشیاری با آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی، نام آموزشگاه به دانشکده خدمات اجتماعی تغییر یافت. در راستای مصوبه شورای انقلاب و تجمیع مؤسسات آموزش عالی، دانشکده خدمات اجتماعی با مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی و سپس دانشگاه علامه طباطبایی ادغام گردید.  سرانجام تعلیم و تربیت مددکاران اجتماعی در چارچوب گرایش خدمات اجتماعی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی متمرکز شد.