• گروه آموزشی جمعیت شناسی

گروه جمعیت شناسی

علم جمعیت شناسی یکی از شاخه های نوپای حوزه علوم اجتماعی در ایران است.  این رشته علمی از یک سو بدلیل ماهیت کمیت گرایی آن نسبت به سایر رشته های علوم اجتماعی و از سوی دیگر بعلت کارآیی زیادی که در زمینه برنامه ریزی های سطح کلان و خرد توسعه ای دارد روز به روز مورد توجه و اقبال بیشتری قرار می گیرد. جمعیت شناسی اساساً یک علم بین رشته ای است که مرکزیت آن جمعیت شناسی کمی و ریاضی است.  آموزش علم جمعیت شناسی در ایران از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ابتداً بعنوان چند واحد درسی در بطن مجموع دروس رشته علوم اجتماعی و بعدآ بعنوان یک رشته مستقل آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد، آغاز شد.

         


در حال حاضر، مباحث و مسائل علمی و پژوهشی جمعیت شناسی در سطح جهانی، از طریق دپارتمانهای آموزشی جمعیت شناسی و جامعه شناسی در دانشگاههای معتبر جهان(از جمله دانشگاه برکلی، اکسفورد، ماکس پلانک و...)، موسسات پژوهشی جمعیت شناسی در سطح بین المللی(از جمله موسسه ایند فرانسه، موسسه تحقیقات جمعیت شناسی دانشگاه وین اتریش، موسسه تحقیقات جمعیتش شناسی ماکس پلانک و ...)، انجمنها علمی در سطح بین المللی(از جمله موسسه بین المللی مطالعات علمی جمعیتIUSSP، انجمن جمعیت شناسی آسیاAPA و...) و سازمان های بین المللی( از جمله صندوق جمعیت سازمان ملل و...) پیگیری می شود.

در سطح ملی، فعالیت های آموزشی و پژوهشی متنوعی در زمینه مباحث جمعیت شناسی صورت می گیرد، البته این فعالیتها علمی در کشور ما هنوز بسیار جوان و نوپا هستند. در حال حاضر در تعدادی از دانشگاه های دولتی و آزاد ایران آموزش جمعیت شناسی در مقطع کارشناسی ارشد دایر است. در بین دانشگاه های دولتی کشور تنها سه دانشگاه علامه طباطبایی، تهران و یزد دانشجوی جمعیت شناسی در مقطع کارشناسی ارشد پذیرش می کنند. قدمت تأسیس گروه جمعیت شناسی در دانشگاه تهران به دو دهه قبل بر می گردد، این دانشگاه از مهر سال 1381 به بعد اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع دکترای جمعیت شناسی نمود، نیز دانشگاه یزد در سال 1392 اولین دوره دکترای جمعیت شناسی را پذیرش نموده است.

موافقتنامه قطعی شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم با ایجاد گرایش جمعیت شناسی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1382( نامه شماره 2847/22 مورخ5/5/1382) صادر شد و عملاً دانشکده علوم اجتماعی از مهر سال 1383 با همت اساتید ارجمندی چون استاد سرایی و استاد مهرتاش اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد جمعیت شناسی نمود و تاکنون چندین دوره از پذیرفته شدگان این رشته فارغ التحصیل شده اند. در حال حاضر یعنی در سال تحصیلی 1396- 1395 نزدیک به 30 نفر دانشجو در رشته جمعیت شناسی مشغول تحصیل هستند.

گروه جمعیت شناسی دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1395 با موافقت شورای گسترش تأسیس شده و دکتر احمد غیاثوند به عنوان مدیر گروه جمعیت شناسی انتخاب گردید. در حال حاضر، اعضاء اصلی این گروه آقایان دکتر حسن سرائی، دکتر محمود مشفق، دکتر اردشیر انتظاری، دکتر احمد غیاثوند و دکتر  مسعود عالمی نیسی می باشند. البته برخی از اساتید جمعیت شناسی کشور بویژه اساتید جمعیت شناسی دانشگاه تهران با گروه جمعیت شناسی دانشگاه علامه طاطبائی همکاری تنگاتنگ دارند. امید است با یاری خداوند در آینده با جذب اساتید دیگر بتوان در مقطع دکتری دانشجو گرفت و بر گسترش هر چه بیشتر این حوزه از دانش پرداخت.