• گروه آموزشی تعاون و رفاه اجتماعی

 

معرفی گروه تعاون و رفاه اجتماعی

رشته تعاون و ظرفاه اجتماعی وظیفه تربیت کارشناس در امور تعاون برای کار در بخش تعاون را تربیت می کند و همچنین مسئول تربیت کارناسی ارشد در ررشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی برای خدمت در سازمانهای رفاهی مثل وزارت رفاه، بهزیستی، جهاد کشاورزی،NGOهای فعال در بخش رفاه اجتماعی می باشد.

 این گروه از سال 1363 در دانشگاه علامه طباطبایی فعال شده و از سال 1367 سالانه 60 نفر کارشناس در رشته تعاون و رفاه اجتماعی به جامعه تحویل می دهد.

همچنین از سال 1381 با راه اندازی دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی سالانه 24 نفر دانشجو در دو گروه روزانه و شبانه پذیرش نموده است و از سال 1383 فارغ التحصیلان این گروه در بخش رفاه اجتماعی کشور وارده شده اند و در فعالیتهای مدیریتی رفاه/ تحقیقات رفاه و برنامه ریزی رفاه مشغول به کار شده اند.

         


تاریخچه رشته‌ی تعاون و رفاه اجتماعی

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در دانشگاه تهران رشته‌ای تحت عنوان «تعاون»در مقطع کارشناسی و در دانشگاه شیراز تحت عنوان «عمران اجتماعی» برقرار بود.بعد از انقلاب و در سال 1359 با ادغام رشته های مختلف علوم اجتماعی ،رشته علوم اجتماعی با گرایشهای ششگانه ایجاد شد،این گرایش‌ها عبارت بودند از:

«پژوهشگری اجتماعی»، «خدمات اجتماعی»، «ارتباطات اجتماعی»، «دبیری اجتماعی»، «برنامه­ریزی اجتماعی» و بالاخره «تعاون و رفاه اجتماعی»،که رشته‌ی اخیر از ادغام دو رشته :تعاون دانشگاه تهران و عمران اجتماعی  دانشگاه شیراز به وجود آمده بود. ضمن اینکه رشته برنامه‌ریزی اجتماعی در دانشگاه شیراز و رشته‌ی تعاون و رفاه اجتماعی در دانشگاه تهران از دل این ادغام ایجاد شد.

در سال 63-62 و در زمان جنگ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی ،که رشته­های «پژوهشگری اجتماعی»، «خدمات اجتماعی »و «ارتباطات اجتماعی»را قبل از انقلاب داشت ،تقاضای دو رشته ی جدید نمود: «تعاون و رفاه اجتماعی» و «برنامه ریزی اجتماعی».

از همان سال از بین دانشجویان پذیرفته شده در رشته‌ی علوم اجتماعی،تعدادی هم در این دو رشته ادامه تحصیل می‌دادند. یعنی برای این پنج رشته نزدیک به 150 تا 180 دانشجو در این دانشکده پذیرفته می‌شد و بعد از اتمام ترم اول، دانشجویان انتخاب می‌کردند که تمایل به تحصیل در کدامیک از گرایشهای علوم اجتماعی را دارند.

علاقه به رشته‌های برنامه‌ریزی اجتماعی، پژوهشگری اجتماعی و خدمات اجتماعی بیشتر، وبه رشته تعاون و رفاه اجتماعی کمتر بود.بنابراین این رشته هرسال فقط 15 تا 20 دانشجو داشت، تا اینکه در سال 1370 برای هر گرایشی جداگانه 30 دانشجو پذیرفته می‌شد که تعادل برقرار شود.یعنی رشته‌ی تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان کد‌رشته‌ای جداگانه در دفترچه‌های کنکور جای گرفت.

اولین فوق لیسانس و دکتری

در سال 1372 برای اخذ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در«رشته‌ی برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی» دانشکده علوم اجتماعی اقدام شد و این به خاطر نیاز کشور به نیروی متخصص در عرصه‌ی برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی بود. پذیرش دانشجو در این رشته و در مقطع کارشناسی ارشد از همان سال کماکان ادامه دارد.

در سال 1389 دکترای رفاه اجتماعی در وزارت علوم تصویب شد و گروه تعاون و رفاه اجتماعی مجری برگزاری دوره‌ی دکتری شناخته شد.

 

اعضای گروه

دکتر علی اکبر تاج مزینانی ،دکتر عزت الله سام آرام ،دکتر جعفر هزار جریبی ، دکتر معصومه قاراخانی ،دکتر سید سعید وصالی، دکتر مسعود عالمی نیسی

بازنشسته‌های گروه

 نادر سالار زاده ،جناب آقای شیرزادی