• گروه آموزشی مددکاری اجتماعی

 

 

 معرفی گروه مددکاری اجتماعی 

در حال حاضر گروه دارای دو برنامه رشته آموزشی مددکاری اجتماعی و مدیریت خدمات اجتماعی می باشد. در رشته مددکاری اجتماعی در سه مقطع تحصیلی کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو پذیرفته می شود. در رشته مدیریت خدمات اجتماعی نیز تنها در دوره کارشناسی ارشد، دانشجو پذیرش می شود.

هم اکنون تعداد 306دانشجو در مقاطع مختلف در این گروه مشغول به تحصیل هستند. که از این تعداد 202 نفر زن و 104 نفر مرد می باشند. از این تعداد 200  نفر در مقطع کارشناسی مددکاری اجتماعی، 50 نفر در مقطع کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی، 28 نفر در مقطع دکتری مددکاری اجتماعی و 28 نفر نیز در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت خدمات اجتماعی به تحصیل مشغول هستند.

         


 

تاریخچه گروه آموزشی مددکاری اجتماعی

گروه آموزشی مددکاری اجتماعی به عنوان متولی اصلی رشته مددکاری اجتماعی، عصاره سه موسسه آموزش عالی ادغام شده در سالهای 1358 تا 1361 است که در نهایت به عنوان یکی از قدیمی ترین دانشکده های دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1362 با این دانشگاه ادغام و در قالب یک گروه آموزشی با عنوان "خدمات اجتماعی" در راستای برنامه مصوب ستاد انقلاب فرهنگی وقت ادامه حیات داد. این گروه مسئولیت اجرای برنامه آموزشی گرایش خدمات اجتماعی را به عنوان یکی از گرایش های شش گانه علوم اجتماعی بر عهده داشت که هدف این گرایش با عنایت به متن برنامه مذکور، تربیت مددکاران اجتماعی بود.

در پی تلاش ها و پیگیری های به عمل آمده، نهایتا در سال 1375 رشته مددکاری اجتماعی، جایگزین گرایش خدمات اجتماعی شد و از آن تاریخ به بعد دانشجویان ورودی به عنوان دانشجویان رشته مددکاری اجتماعی به تحصیل پرداختند. مقطع کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی نیز از سال 1379 و مقطع دکتری آن از سال 1390 با مجوز وزارت متبوع اقدام به پذیرش دانشجو کرد. 

در سال 1393 برنامه آموزشی دیگری با عنوان "مدیریت خدمات اجتماعی" با مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این گروه راه اندازی گردید بطوریکه از مهرماه همان سال در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. 

رسالت گروه: رسالت اصلی گروه تعلیم و تربیت و توسعه ظرفیت های افراد موثر در حرفه مددکاری اجتماعی می باشد بطوریکه فعالیت ها و کارهایشان در زمینه های علمی و تحقیقاتی بتواند به پیشرفت ارزش ها، دانش ها و مهارت های حرفه ای مددکاری اجتماعی کمک نماید و همچنین بتواند برنامه ها و سیاست هایی که رفاه و بهزیستی و ارتقاء حقوق انسان ها و عدالت اجتماعی را در سطح محلی، ملی و جهانی تسهیل می کند، توسعه دهد.

هدف گروه: توسعه دانش و یادگیری در بالاترین سطح کیفی و کاربرد این دانش برای ارتقاء ظرفیت های فردی، روابط بین فردی و توسعه جامعه ای است.

اهداف اختصاصی گروه: 

1-آماده سازی دانشجویان برای پذیرش مسئولیت حرفه ای به عنوان مددکار اجتماعی در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای 

2-توسعه دانش و مهارتهای حرفه ای متناسب با شرایط حال و آینده 

3-تسهیل نمودن رفاه و بهزیستی افراد و جوامع در سطوح ملی و جهانی

4- بالابردن همکاری های علمی و تحقیقاتی با سایر گروه ها و بخش های علمی و حرفه ای در سطوح ملی و بین المللی

 5-انجام برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پژوهشی که بر ارزش های مددکاری اجتماعی و دانش ها و مهارت های بین رشته ای تاکید دارد. که بطور خاص می توان به موارد زیر اشاره داشت:

الف) تاکید بر ارتباطات حرفه ای متقابل و همراه با احترام و مشارکت بعنوان مولفه اصلی عمل مددکاری اجتماعی 

ب) تاکید بر برنامه ها، سیاست ها و عمل مبتنی بر توانمندسازی برای ارتقاء فرصت ها، منابع و ظرفیت های افراد 

ج) پیشگیری و کاهش مشکلات فردی، بین فردی و اجتماعی

د) تلاش در راستای اصلاح شرایط به منظور توسعه انسانی و ارتقاء کیفیت زندگی 

ذ) کمک به ارتقاء حقوق بشر و تحقق عدالت اجتماعی 

تاریخچه آموزش مددکاری اجتماعی در ایران

در سال 1332 با طراحی برنامه های میان مدت با عنوان برنامه های عمرانی کشور، در طول هر برنامه پنج ساله برنامه هایی نیز برای خدمات اجتماعی سازمان یافته در نظر گرفته شد. در راستای تحقق این برنامه ها، آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی تهران بر اساس مصوبه نهصد و پنجاه و دومین جلسه شورای فرهنگ با پذیرش بیست دانشجو در سال 1337 به همت خانم ستاره فرمانفرماییان تاسیس گردید تا در مقطع فوق دیپلم به تربیت مددکاران اجتماعی بپردازد. در سال ۱۳۴۴ مدت تحصیل به چهار سال افزایش پیدا کرد و دانش آموختگان درجه لیسانس خدمات اجتماعی را اخذ می‌کردند. در سال ۱۳۴۹ دوره فوق‌لیسانس با عنوان مدیریت خدمات اجتماعی تاسیس شد و پس از انقلاب اسلامی ایران، با ادغام آموزشگاه عالی مددکاری اجتماعی سازمان زنان سابق و آموزشگاه عالی آموزشیاری با آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی، نام آموزشگاه به دانشکده خدمات اجتماعی تغییر یافت. در راستای مصوبه شورای انقلاب و تجمیع مؤسسات آموزش عالی، دانشکده خدمات اجتماعی با مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی و سپس دانشگاه علامه طباطبایی ادغام گردید.  سرانجام تعلیم و تربیت مددکاران اجتماعی در چارچوب گرایش خدمات اجتماعی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی متمرکز شد. 

برنامه آموزشی/ رشته مددکاری اجتماعی 

بر اساس تایید و توافق بعمل آمده فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی (IFSW) و انجمن بین المللی مدارس مددکاری اجتماعی (IASSW) در سال 2014 تعریف جهانی زیر در مورد مددکاری اجتماعی ارائه گردیده است. بر این اساس مددکاری اجتماعی رشته ای دانشگاهی و حرفه ای مبتنی بر عمل است که به تغییر و توسعه اجتماعی، انسجام اجتماعی، توانمند سازی و آزادی انسان کمک می کند. اصول عدالت اجتماعی، حقوق بشر، مسئولیت جمعی و احترام به تفاوت ها دارای  محوریت و مرکزیت در حرفه مددکاری اجتماعی می باشند. این حرفه با تکیه بر تئوری های مددکاری اجتماعی، تغییرات اجتماعی، دانش انسانی و بومی، از انسان ها و ساختارهای جامعه برای مواجه شدن با چالش های زندگی و ارتقاء بهزیستی و رفاه استفاده می کند.

گروه مددکاری اجتماعی در این برنامه قصد دارد تا با آموزش مددکاران اجتماعی وتعلیم و تربیت آنان،  متخصصان حرفه ای را برای نیل به تغییر و توسعه اجتماعی، انسجام اجتماعی و توانمند سازی افراد، گروه ها و جوامع پرورش دهد. برنامه ها و فعالیت های گروه متمرکز بر تلفیق تئوری و عمل در حرفه مددکاری اجتماعی می باشد.