• ارتباط با دانشکده

 

·       نشانی: تهران - تقاطع همت و شریعتی - خیابان داوود گل نبی (کتابی) - دانشکده علوم اجتماعی دانشکده علامه طباطبایی

·       شماره تماس: ۲۲۲۲۳۰۰۱ الی ۴

·       فکس  22227075    

·       کد پستی  :  ۱۵۴۴۹۱۵۱۱۳

·       صندوق پستی:   158755998