• گروه آموزشی جمعیت شناسی

صفحه گروه آموزشی جمعیت شناسی

 


اخبار گروه آموزشی جمعیت شناسی

تابلوی اعلانات

صورتجلسه (نکات)

بازدیدها - کارگاه ها - نشست های علمی

گزارش دفاع

 

معرفی گروه آموزشی جمعیت شناسی

اعضای هیات علمی (رزومه - سرفصل و علایق هر استاد - برنامه درسی - اطلاعات تماس)

تاریخچه و اساتید پیشکسوت

معرفی رشته، گرایش و مقطع (سرفصل ها)

 

دانشجویان و فارغ التحصیلان گروه آموزشی جمعیت شناسی

فارغ التحصیلان دکتری - ارشد

اطلاعات آماری دانشجو و استاد

دانشجویان دکتری و ارشد مشغول به تحصیل

برنامه ترم