• گروه آموزشی جامعه شناسی

صفحه گروه آموزشی جامعه شناسی

 


اخبار گروه آموزشی جامعه شناسی

تابلوی اعلانات

بازدیدها - کارگاه ها - نشست های علمی

 

معرفی گروه آموزشی جامعه شناسی

اعضای هیات علمی (رزومه - سرفصل و علایق هر استاد - برنامه درسی - اطلاعات تماس)

تاریخچه و اساتید پیشکسوت

معرفی رشته، گرایش و مقطع (سرفصل ها)

 

دانشجویان و فارغ التحصیلان گروه آموزشی جامعه شناسی

فارغ التحصیلان دکتری

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد

تالیفات و کتاب های چاپ شده دانشجویان 

دانشجویان دکتری و ارشد مشغول به تحصیل

برنامه ترم