• آرشیو دانشکده در رسانه


تاج مزینانی: هدف ما تحقق «رویداد علمی» در شأن علوم اجتماعی کشور است

او در ادامه ابراز امیدواری کرد: ان شاالله در آینده اقدام ثمربخشی را شاهد باشیم. در شش سال اخیر گسترش فعالیت های بین المللی و بین المملی سازی دانشگاه علامه طباطبائی از محورهای اصلی فعالیت این دانشگاه بوده است.

رئیس دانشکده علوم اجتماعی افزود: با دانشگاه ها و نهادهای علمی بین المللی متعددی فعالیت های علمی را آغاز کرده ایم و دانشکدۀ علوم اجتماعی مستقل از فعالیت های علمی نبوده است.

او با اشاره به محوریت قراردادن جهان اسلام به عنوان کانون فعالیت های بین المللی دانشگاه، گفت: محوریت قرار دادن جهان اسلام به عنوان کانون فعالیت های بین المللی با برقراری روابط با کشورهای اروپایی و آسیایی منافاتی ندارد.

تاج مزینانی اظهار کرد: جهان اسلام به عنوان مزیت نسبی است که حوزه مطالعات اجتماعی و فرهنگی را گسترش می دهد.

وی افزود: در این راستا برنامه هایی را برای تحقق اهدافمان مدنظر قرار داده ایم که از جملۀ آن می توان به راه اندازی دوفصلنامۀ انگلیسی‌زبان جامعه و فرهنگ و رویدادهای بین المللی اشاره کرد.

رئیس دانشکدۀ علوم اجتماعی خاطرنشان کرد: نخستین شمارۀ دوفصلنامۀ انگلیسی‌زبان جامعه و فرهنگ در هفته های آتی به زیر چاپ می رود که ارتقای کیفی آن را مدنظر قرار داده ایم.

وی تصریح کرد: برایمان افتخار آفرین است که برگزارکنندۀ نخستین همایش رویدادهای بین المللی در حوزۀ تخصصی سیاست گذاری های اجتماعی  در اردیبهشت سال گذشته بودیم.

تاج مزینانی در ادامه گفت: عنوان دومین همایش بین المللی در دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی «جامعه و فرهنگ» خواهد بود.

رئیس دانشکدۀ علوم اجتماعی اظهار کرد: امیدواریم ثمرۀ این همایش های بین المللی تحقق «رویداد علمی» در شأن علوم اجتماعی کشور باشد که تحقق این امر، کمک های فکری، علمی و… را می طلبد.

وی در پایان گفت: هدف من و همکارانم این  است که  به شبکه سازی و  محوریت قراردادن نهادهای علمی و دانشگاه ها در سراسر کشور برسیم.

منبع خبر: عطنا

تاریخ درج خبر: 1398/07/21  -  ساعت درج خبر: ١٧:٠٩  -  شماره خبر: ١٠٠٦٩  -  تعداد بازدید: 101


خروج