• اخبار مرتبط


اطلاعیه های دفاع؛

"روایت های زنانه از مثلث سازی عاطفی در روابط زناشویی" 

گروه آموزشی مطالعات زنان

استاد راهنما : سعیده امینی

استاد مشاور : سمیه شالچی

استاد داور : محمدتقی کرمی

دانشجو : نسیم کامکار

دوشنبه 17 آذر ساعت 10:30 

 

پروپوزال های تصویب شده در تاریخ 99/9/17

1- اکبر باقری طولابی ( برنامه ریزی توسعه منطقه ای )

2- سعیده اکبری ( مطالعات زنان )

3- علی رفیعی راد ( دکتری جامعه شناسی فرهنگی )

 

پروپوزال های تصویب شده در تاریخ ۹۹/۹/۱۰ 

۱- بهروز اشرف سمنانی (دکتری جامعه شناسی فرهنگی)

۲- عارفه آقاسیدمرتضی (برنامه ریزی رفاه)

 

پروپوزال های تصویب شده ۹۹/۹/۲ و نشست فوق العاده مورخ ۹۹/۹/۳ 

۱- مریم حکیمی پور (جمعیت شناسی)

۲- فهیمه زادشیر (برنامه ریزی رفاه)

۳- مهدیه محققیان (مطالعات زنان)

۴- زهرا صنعتگران (جامعه شناسی)

۵- منیره بهروزی (مددکاری اجتماعی)

۶- فائقه ساوه (مطالعات زنان)

۷- مریم اورنگ (مطالعات زنان)

۸- سمیه قوره جیلی (جامعه شناسی)

۹- نعمت اله میرزایی (مددکاری اجتماعی)

تاریخ درج خبر: 1399/09/16  -  ساعت درج خبر: ٠٩:٤٢  -  شماره خبر: ١٣٥٥٠  -  تعداد بازدید: 197


خروج