• اخبار مرتبط


اطلاعیه های استعداد درخشان؛

دانشگاه مازندران(مقطع کارشناسی ارشد)

دانشگاه خلیج فارس(مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)

دانشگاه میبد(مقطع کارشناسی ارشد)

دانشگاه گیلان(مقطع کارشناسی ارشد)

دانشگاه علم و فرهنگ(مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار(مقطع کارشناسی ارشد)

دانشگاه بجنورد(مقطع کارشناسی ارشد)

موسسه آموزش عالی پاسارگاد(مقطع کارشناسی ارشد)

دانشگاه علم و فناوری مازندران(مقطع کارشناسی ارشد)

موسسه آموزشی عالی راغب اصفهانی(مقطع کارشناسی ارشد)

دانشگاه حضرت معصومه(ع)(مقطع کارشناسی ارشد)

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان(مقطع کارشناسی ارشد)

دانشگاه اردکان(مقطع کارشناسی ارشد)

دانشگاه الزهرا(مقطع کارشناسی ارشد و دکتری)

دانشگاه تبریز(مقطع کارشناسی ارشد)

دانشگاه تربیت مدرس(مقطع کارشناسی ارشد)

دانشگاه اراک(مقطع کارشناسی ارشد)

دانشگاه یزد(مقطع کارشناسی ارشد)

دانشگاه سمنان(مقطع کارشناسی ارشد)

دانشگاه کردستان(مقطع کارشناسی ارشد)

 

تاریخ درج خبر: 1399/02/17  -  ساعت درج خبر: ١٣:٣٠  -  شماره خبر: ١١٩٢٠  -  تعداد بازدید: 423


خروج