• دانشکده در رسانه


غلامرضا لطیفی در نشست تاب آوری شهری و اپیدمی کرونا:
می‌توان بحث تا‌ب‌آوری را با شهر هوشمند پیوند داد؛ در ایران نیز گام‌های اولیه برداشته شده است. می‌توان با شهر هوشمند، تاب‌آوری شهری را در برابر کرونا ویروس بالا برد.
 ١٨:٠٨ - 1399/09/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
مائده هدایتی فرد در نشست تاب آوری شهری و اپیدمی کرونا:
در مواجهه با پدیده کرونا که ماهیت ذاتی و شبکه‌‌ای دارد نگاه ما باید به شهر به عنوان یک سیستم چند سطحی باشد و تفکر شبکه‌ای داشته باشیم.
 ١٧:٣٣ - 1399/09/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
محمد شیخی در نشست تاب آوری شهری و اپیدمی کرونا:
پژوهش‌های آینده باید تمرکز پیدا کند بر روی نیروها و عوامل واقعی تأثیرگذار بر تاب‌آوری شهری و از دل آنها سیاستگذاری‌هایی علمی در بیاید و به مدیران و مسئولان خط و جهت دهد، البته اگر که صدای ما را بشنوند و مجموعه گروه‌های عمل‌کننده بتوانند بر اساس پژوهش عمل کنند.
 ١٧:٢١ - 1399/09/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
مطالعات زنان در ایران - نیاز زنان یا نیاز جامعه
نقش و جایگاه زنان در تحولات اجتماعی در نیم قرن اخیر، شکل‌گیری رشته مطالعات زنان در آکادمیک‌ها را تسریع کرد. اما مطالعات زنان در ایران با آنچه در غرب مورد تامل قرار می‌گیرد، چه تفاوت بنیادی با هم دارند.
 ١٦:٠٦ - 1399/09/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٢٤ - 1399/08/26 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعدی >>