• آموزش


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد؛

جلسۀ دفاع از پایان ­نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ جامعه شناسی با عنوان

"زمینه های اجتماعی و فرهنگی فراز و فرود فعالیت های جمعی قرآنی"

 

استاد راهنما: دکتر علی انتظاری

    استاد مشاور: دکتر محمد تقی کرمی

استاد داور: دکتر ابواقاسم فاتحی

 

پژوهشگر: امیر نوده فراهانی

زمان: سه شنبه، 9 مهر 1398              ساعت: 10

تاریخ درج خبر: 1398/07/07  -  ساعت درج خبر: ٠٩:٣٣  -  شماره خبر: ٩٨٢٥  -  تعداد بازدید: 171


خروج