• آموزش


اطلاعیه

با عنایت به تصمیمات اتخاذ شده در سیصد و هفتاد و دومین کمیسیون موارد خاص دانشگاه مورخ 97/6/26  به استحضار می رساند اعضاء کمیسیون با اعطای یک نیمسال سنوات آموزشی اضافی به دانشجویان ورودی سال 93 در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 موافقت نموده اند.

بدیهی است دانشجویان ذی نفع می بایست حتی الامکان کلیه واحدهای باقیمانده را وفق مقررات آموزشی انتخاب نمایند؛ در غیر این صورت در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 مشمول پرداخت جریمه افزایش سنوات بر اساس مصوبات هیات امنا دانشگاه خواهند شد.

اداره اموزش

تاریخ درج خبر: 1397/07/22  -  ساعت درج خبر: ١٣:٤١  -  شماره خبر: ٧٠٩٢  -  تعداد بازدید: 571


خروج