• آموزش


اعلام منابع و تاریخ برگزاری آزمون جامع دکتری

   به اطلاع دانشجویان دکتری متقاضی شرکت در آزمون جامع می رساند بر اساس هماهنگی های بعمل آمده تاریخ آزمون جامع در نیمسال96/2 روزهای یکشنبه 97/2/23 و سه شنبه 97/2/25 می باشد.  

دریافت فایل منابع آزمون جامع دکتری- مددکاری

منابع آزمون جامع دکتری - رفاه اجتماعی

منابع آزمون جامع دکتری -   جامعه شناسی سیاسی ۱

منابع آزمون جامع دکتری -  جامعه شناسی سیاسی۲

منابع آزمون جامع دکتری -  جامعه شناسی فرهنگی

دروس اختیاری رشته جامعه شناسی فرهنگی

اطلاعیه تحصیلات تکمیلی 96/11/30


تاریخ درج خبر: 1396/11/30  -  ساعت درج خبر: ١٤:١٤  -  شماره خبر: ٥٥٤٨  -  تعداد بازدید: 1525


خروج