• آموزش


فراخوان مقاله

مجله پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی با درجه علمی-پژوهشی در پذیرش مقاله های مربوط به حوزه آسیب های اجتماعی، سلامت اجتماعی، توسعه و رفاه اجتماعی، مسائل سالمندی، مدیریت اجتماعی و... اعلام آمادگی می نماید.

آخرین شماره فصلنامه (شماره شش) در آدرس اینترنتی  http://rjsw.atu.ac.ir  قابل دسترس می باشد.

تاریخ درج خبر: 1396/10/18  -  ساعت درج خبر: ٠٧:٥٨  -  شماره خبر: ٥١٧٤  -  تعداد بازدید: 1241


خروج