• آموزش


اطلاعیه دوره های دانش افزایی

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که واجد شراط زیر می باشند می رساند جهت معرفی به دوره های دانش افزایی دانشگاه در قالب طرح تبادل دانشجو به دفتر همکاری های بین المللی به اداره آموزش مراجعه نمایند .

معدل بالای 18 برای دانشجویان کارشناسی ارشد و معدل بالای 17 برای دانشجویان دکتری

مسلط به زبان های خارجی  

تاریخ درج خبر: 1396/09/04  -  ساعت درج خبر: ١٣:٣٤  -  شماره خبر: ٤٧٧٤  -  تعداد بازدید: 1142


خروج