• اطلاعیه های آموزشی


قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی؛

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود و سایر دانشجویانی که تاکنون اقدام به تکمیل مدارک پرونده نکرده اند ... 

به منظور رفع نواقص مدارک بارگذاری شده، امکان ویرایش اطلاعات و تکمیل مدارک تا روز یک شنبه مورخ 99/10/21 برای دانشجویان فراهم می باشد ..

خواهشمند است هرچه سریعتر نسبت به تکمیل و بارگذاری مدارک اقدام نمایید. 

تاریخ درج خبر: 1399/10/21  -  ساعت درج خبر: ٠٩:٢٦  -  شماره خبر: ١٤٠٤٠  -  تعداد بازدید: 48


خروج