• آموزش


اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد؛

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان 

پایش تغییرات کاربری و پوشش اراضی شهر دماوند طی سال‌های 1381 الی 1397 "

 

استاد راهنما :

جناب‌ آقای دکتر محمّد شیخی

 

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر مهدی مدیری

 

 

استاد داور :

جناب آقای دکتر علی خاکساری

 

تاریخ و ساعت برگزاری جلسه دفاع:

 روز دوشنبه 09/10/1398 ساعت: 14:00

محل برگزاری دفاع :

کلاس 412

 

 

تاریخ درج خبر: 1398/10/09  -  ساعت درج خبر: ١٠:١١  -  شماره خبر: ١٠٨٩٧  -  تعداد بازدید: 137


خروج