• آموزش


قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری واجد شرایط شرکت درآزمون جامع نیمسال اول سال تحصیلی99-98

 

روز چهارشنبه مورخ 1398/10/04 

روز شنبه مورخ 1398/10/07

 

منابع آزمون جامع دکتری ... رفاه اجتماعی

منابع آزمون جامع دکتری ... مددکاری اجتماعی

منابع آزمون جامع دکتری ... جامعه شناسی فرهنگی

منابع آزمون جامع دکتری... جامعه شناسی سیاسی1

منابع آزمون جامع دکتری ... جامعه شناسی سیاسی2

منابع آزمون جامع دکتری ... دروس اختیاری جامعه شناسی فرهنگی

 

دریافت فایل راهنمای زمان برگزاری آزمون تمامی رشته ها

 

 

تاریخ درج خبر: 1398/09/11  -  ساعت درج خبر: ١٣:٢٨  -  شماره خبر: ١٠٤٩٥  -  تعداد بازدید: 226


خروج