• آموزش


قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی 981 کارشناسی

 

دانشجویانی که فرم 602 آموزش و پرورش را تحویل نداده اند هرچه سریعتر نسبت به تحویل آن برای ثبت در پرونده خود اقدام نمایند.

 

تاریخ درج خبر: 1398/09/06  -  ساعت درج خبر: ٠٩:٠٦  -  شماره خبر: ١٠٤٥١  -  تعداد بازدید: 208


خروج