• آموزش


اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری؛

جلسه‌ی دفاع از رساله‌ی دکتری رشته‌ی جامعه‌شناسی با عنوان

 

مدرنیته‌ی سیاسی و جمهوری اسلامی ایران

 

استاد راهنما: دکتر حسن سرایی

استاد مشاور اول: دکتر محمدحسین پناهی

استاد مشاور دوم: دکتر علی‌محمد حاضری

استاد داور داخلی: دکتر محمدباقر خرمشاد

استاد داور خارجی: دکتر محمدرضا تاجیک

 

پژوهشگر: صادق پیوسته

زمان: 4/8/98 ساعت 8 تا 10

مکان: سالن ارشاد

تاریخ درج خبر: 1398/07/30  -  ساعت درج خبر: ١٤:٣٩  -  شماره خبر: ١٠١٤٨  -  تعداد بازدید: 250


خروج