• خبر روز


برگزاری اولین دوره کارگاه های آموزشی آماده سازی دانشجویان مددکاری اجتماعی قبل از ورود به مراکز کارورزی

کارگاه آموزشی آماده سازی دانشجویان ترم چهار رشته مددکاری اجتماعی برای ورود به مراکز کارورزی در ترم اول سال تحصیلی 99-1398، با هدف شناخت و ارتقاء دانش در مورد چگونگی حضور در مؤسسات خدمات اجتماعی و انجام مداخلات مددکاری اجتماعی در حوزه های گوناگون اعم از صنعت، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش عمومی و استثنایی، سازمانهای مردم نهاد و نهادهای عمومی غیردولتی و ...  در حال برگزاری می باشد. این کارگاه ها از روز سه شنبه 17 اردیبهشت ماه شروع گردیده و در روزهای 24 و 31 اردیبهشت ماه و اول خردادماه 1398 در سالن شهید ارشاد دانشکده علوم اجتماعی ادامه خواهد داشت.

دبیر کارگاه دکتر مرضیه قرائت، استادیار گروه آموزشی مددکاری اجتماعی و مسئول امور کارورزی ها می باشد. محتوای کارگاه ها عبارتند از شناخت دانشجویان با:

§        حوزه های مختلف عمل مددکاری اجتماعی؛

§        گروه های هدف مؤسسات خدمات اجتماعی؛

§        چگونگی خدمات اجتماعی در حال ارائه؛

§        نقش مددکاران اجتماعی؛

مسئولیت ها، وظایف و تکالیف دانشجویان کارورز در هر حوزه


تاریخ درج خبر: 1398/02/29  -  ساعت درج خبر: ٠٧:٥٣  -  شماره خبر: ٨٨٩٢  -  تعداد بازدید: 856


خروج