• خبر روز


برگزاری کارگاه زندگی گستری در دانشکده؛

 

هدف کارگاه آماده سازی دانشجویان برای طراحی، اجرای مداخله و پژوهش در  مددکاری اجتماعی می باشد.

محتوای دوره شامل 4 بخش است:

 (1) تئوری توانمندسازی و زندگی گستری
 (۲) ۳۰ آموزه در طراحی و اجراء مداخله
(۳)  سیستم واژه گانی (احساس، خرد، دانش)
(۴) الگوی ذهنی‌ برای گره گشایی، توانمند سازی و زندگی‌ گستری  

این کارگاه سه شنبه ها از ساعت 4 تا 7 بعد ازظهر از تاریخ 27 فروردین تا 31 اردیبهشت ماه 1398 در سایت دانشکده علوم اجتماعی برگزار می شود.

دبیر کارگاه دکتر حمیده عادلیان راسی، استادیار گروه آموزشی مددکاری اجتماعی است و استاد این دوره جناب آقای دکتر علیرضا مولا ، دانشیار مددکاری اجتماعی در دانشگاه کارلستاد سوئد می باشند. دکتر مولا در زمینه توانمندسازی و حل مساله در مددکاری اجتماعی فعالیت داشته است. سالهاست که در گروه های مختلف مددکاری اجتماعی در دانشگاه های سوئد فعالیت آموزشی و پژوهشی دارد. مهمترین دست آوردهای ایشان طراحی مدل مداخله ای حل مساله رهیاب است که از سال های 2000 در آموزش مددکاری اجتماعی در دو کشور سوئد و ایران بکار رفته است. در سال های اخیر ایشان سعی نموده اند که در فیلد مددکاری اجتماعی در مدرسه به فعالیت مداخله ای بپردازند: راه اندازی گروه های دانش آموزی در مدارس با هدف یاد دادن مدل های مشگل گشایی در زندگی روزمره از مواردی است که ایشان دنبال نموده اند. ترکیب تئوری های علم اعصاب با مددکاری اجتماعی از علایق دیگر ایشان است که به چاپ کتابی در این زمینه  با عنوان (Brain, School, and Society، 2017) منجر شده که توسط انتشارات Springer چاپ گردیده است.  

 

جهت دریافت فایل PDF ارائه شده اینجا را کلیک نمائید .. 

تاریخ درج خبر: 1398/02/08  -  ساعت درج خبر: ١٠:٢٧  -  شماره خبر: ٨٦٤٢  -  تعداد بازدید: 817


خروج