• خبر روز


قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 95 به بعد

حسب مفاد آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب 94/07/04 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی به اطلاع می رساند مدت مجاز تحصیل دانشجویان دوره کارشناسی ارشد چهار نیمسال است. در صورتیکه دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود، مدت تحصیل وی تا دو نیمسال افزایش می یابد. افزایش سنوات درخواستی در نیمسال اول رایگان و در نیمسال دوم با دریافت هزینه طبق تعرفه مصوب هیات امنا می باشد بدیهی است امکان ادامه تحصیل دانشجویان و درخواست تمدید سنوات آنها برای نیمسال هفتم امکان پذیر نمی باشد  

تاریخ درج خبر: 1397/09/17  -  ساعت درج خبر: ١٥:٥٩  -  شماره خبر: ٧٦٢٤  -  تعداد بازدید: 543


خروج